Foto av en gammel radio

Muséet

Muséet skal fortelle historien om en gutt fra en liten fiskerlandsby nord for polarsirkelen som selv mente han ikke var noe skolelys.

Likevel ble han en av norgeshistoriens største industri-pionerer og skapte et livsverk som ble en internasjonal merkevare kjent for god kvalitet og design.

Han var også en foregangsmann med hensyn til velferdsordninger for de ansatte.

Muséet skal kunne besøkes både fysisk og digitalt.

Barn som jobber med elektronikk

Teknosenteret

Teknosenteret skal bidra til å skape grobunn for at nye talenter får lyst til å gjøre noe lignende og/eller utdanne seg for å arbeide med tekniske fag ved å lære om, eksperimentere og "mekke" med:

 • Realfag (matematikk, fysikk og kjemi)
 • Lyd
 • Lys og bilde
 • Elektronikk
 • Kommunikasjon og nettverk
 • Vår digitale verden
 • Hvordan man kan bli gründer
Illustrasjon av en folkemengde som står innenfor et lite område

Møteplassen

Vi vil skape en møteplass for barn og ungdom – kanskje spesielt for de som ikke deltar i idrett eller annen organisert virksomhet. Vi ønsker å bidra til å forebygge utenforskap.

 • En fysisk møteplass
 • En digital møteplass
 • Et permanent LAN?
Foto av gammel papirmappe med merkelapp som sier Status

Status

 • Positive samarbeidspartnere så langt er bl.a.:
  • Utenriksdepartementet (Nordområdeseksjonen)
  • Bodø kommune (kultur og skolesjef)
  • Nordland fylke (enstemmig fylkesting)
  • Nord universitet 
  • Nordlandsmuseet
  • Bodin vgs
  • First Scandinavia
  • Makerspace Bodø
  • Tekna Bodø
  • BRUS (Bodøregionens utviklingsselskap)
  • Bodø Næringsforum
  • Nordvik-gruppen
  • PowerOffice
  • Braathe-gruppen
  • Stadssalg AS
 • Skisse til innhold i muséet foreligger
 • Piloprosjekt planlagt
 • Finansieringssøknader pilotprosjekt sendt
Foto av to hender som legger sammen to puslespill biter

Veien videre

 • Skaffe flere samarbeidspartnere - løpende
 • Utarbeide forretningsplan - høst 23
 • Inngå intensjonsavtaler med samarbeidspartnere - høst 23
 • Søke finansiering av hovedprosjektet - høst 23
 • Sluttføre forprosjektet - desember 23
 • Igangsette 2-årig pilotprosjekt - januar 24
 • Rapportere til UD - mars 24
 • Detaljplanlegge hovedprosjektet - 2024
 • Starte etableringen av Tandberg Center - 2024
En person i dress som strekker ut hånden

Bli med på reisen?

 • Er prosjektet interessant for deg?
 • Vil du samarbeide med oss for å realisere dette?
 • Hvordan kan vi eventuelt samarbeide?

Prosjekteier og styre

Prosjektet eies av Tandberg-museet AS hvor foreningen Tandbergerne er eneste aksjonær. Styret i Tandberg-museet AS består av:

 • Jan Kristoffer Blix Simonsen - styreleder
 • Aurora Dyrnes
 • Ottar Olaussen
 • Rolf Kåre Jensen

Kontakt oss

Per Roos Dalen
Prosjektleder

Telefon: 992 74245
Epost: post@tandberg.center

Postadresse:
Postboks 490, 8001 Bodø

Kontoradresse:
Dreyfushammarn 11, 3. etasje blokk B, 8012 Bodø

Gutta på Hålogatun

Foreningen Tandbergerne

Foreningen ble stiftet 16.3.2010. Formålet er å ta vare på og fortelle historien om Vebjørn Tandberg og hans livsverk som en viktig del av Bodøs historie, herunder innsamling av Tandberg-produkter og annen dokumentasjon. Foreningens styre er for tiden:

 • Jan Kristoffer Blix Simonsen, styreleder
 • Andreas Whist Huge, sekretær
 • Per Roos Dalen, kasserer
 • Erik Lekang, styremedlem
 • Bjarne Flæsen, varamedlem
 • John Petter Rasmussen, varamedlem
Noen radioer

Produktsamlingen

Samlingen omfatter nesten alle produkter fra Tandberg Radiofabrikk i årene 1933-1978. Den består bl.a. av:

 • Radioer
 • TV'er
 • Båndopptakere
 • Høyttalere
 • Kabinetter
 • Språklaboratorium
 • Videokonferansesystem
Tidstablå

Utstillinger

Vi har fast utstilling/lager på Hålogatun. I tillegg har vi hatt følgende utstillinger:

 • På Bymuséet i 2014 (50 år etter at TV'en kom til Bodø)
 • I Stormen bibliotek i 2016 (Bodøs 200 års jubileum)
 • Fast utstilling på Sølvsuper helsesenter og sykehjem

For øvrig var vi bidragsyter i forbindelse med at Radioteateret og Kringskastingsorkesteret oppførte forestillingen "Lyden av Tandberg" i Stormen konserthus under Nordland Musikkfestuke i 2017.

Videoen "Bedriften som eide seg selv"

Videoen "Vebjørn Tandberg: En askeladd i norsk næringsliv"