Foto av en gammel radio

Muséet

Muséet skal fortelle historien om en gutt fra en liten fiskerlandsby nord for polarsirkelen som ikke var spesielt skolelys.

Likevel ble han en av norges-historiens største industri-pionerer og skapte et livsverk som ble en internasjonal merkevare kjent for god kvalitet og design.

Han var også en foregangsmann med hensyn til velferdsordninger for de ansatte.

Muséet skal kunne besøkes både fysisk og digitalt.

 
Barn som jobber med elektronikk

Teknosenteret

Teknosenteret skal bidra til å skape grobunn for at nye talenter får lyst til å gjøre noe lignende og/eller utdanne seg for å arbeide med tekniske fag

ved å lære om, eksperimentere og "mekke" med:

 • Matematikk
 • Fysikk
 • Kjemi
 • Lyd
 • Lys og bilde
 • Elektronikk
 • Kommunikasjon og nettverk
 • Vår digitale verden
 • Hvordan man kan bli gründer

 

Møteplassen

Vi vil skape en møteplass for barn og ungdom – kanskje spesielt for de som ikke deltar i idrett eller annen organisert virksomhet. Vi ønsker å bidra til å forebygge utenforskap.

 • En fysisk møteplass
 • En digital møteplass
 • Et permanent LAN?

 

Foto av gammel papirmappe med merkelapp som sier Status

Status

 • Positive samarbeidspartnere så langt: 
  • Utenriksdepartementet (Nordområdeseksjonen)
  • Bodø kommune (kultur og skolesjef)
  • Nordland fylke (kultur)
  • Nord universitet (Nordområdesenteret)
  • Nordlandsmuseet
  • Bodin vgs
  • First Scandinavia
  • Makerspace Bodø
  • Tekna Bodø
  • Stadssalg AS
 • Skisse til innhold i muséet foreligger
 • Skisse til innhold i teknosenteret foreligger
 • Arbeidsgrupper konkret innhold er i gang
Foto av to hender som legger sammen to puslespill biter

Veien videre - milepæler

 • Skaffe flere samarbeidspartnere               - løpende
 • Etablere arbeidsgruppe gründerskolen    - mars/april 23
 • Motta rapport fra arbeidsgrupper             - april/mai 23
 • Utarbeide forretningsplan                          - ettersommer 23
 • Skaffe finansiering av etablering og drift  - høst 23
 • Sluttføre forprosjektet                                 - desember 23
 • Rapportere til UD                                          - mars 24
 • Starte etableringen av Tandberg Center   - 2024
En person i dress som strekker ut hånden

Bli med på reisen?

 • Er prosjektet interessant for deg?
 • Vil du samarbeide med oss for å realisere dette?
 • Hvordan kan vi eventuelt samarbeide?

Prosjekteier og styre

Prosjektet eies av Tandberg-museet AS hvor foreningen Tandbergerne er eneste aksjonær. Styret i Tandberg-museet AS består av:

 • Jan Kristoffer Blix Simonsen - styreleder
 • Aurora Dyrnes
 • Ottar Olaussen
 • Rolf Kåre Jensen

Kontakt oss

Per Roos Dalen
Prosjektleder

Telefon: 992 74245
Epost: post@tandberg.center

Postadresse:
Postboks 490, 8001 Bodø

Kontoradresse:
Dreyfushammarn 11, 3. etasje blokk B, 8012 Bodø

Videoen "Bedriften som eide seg selv"

 

Videoen "Vebjørn Tandberg: En askeladd i norsk næringsliv"