Foto av en gammel radio

Muséet

Muséet skal fortelle historien om en gutt fra en liten fiskerlandsby nord for polarsirkelen som selv mente han ikke var noe skolelys.

Likevel ble han en av norgeshistoriens største industri-pionerer og skapte et livsverk som ble en internasjonal merkevare kjent for god kvalitet og design.

Han var også en foregangsmann med hensyn til velferdsordninger for de ansatte.

Muséet skal kunne besøkes både fysisk og digitalt.

Barn som jobber med elektronikk

Teknosenteret

Teknosenteret skal bidra til å skape grobunn for at nye talenter får lyst til å gjøre noe lignende og/eller utdanne seg for å arbeide med tekniske fag ved å lære om, eksperimentere og "mekke" med:

 • Realfag (matematikk, fysikk og kjemi)
 • Lyd
 • Lys og bilde
 • Elektronikk
 • Kommunikasjon og nettverk
 • Vår digitale verden
 • Hvordan man kan bli gründer
Illustrasjon av en folkemengde som står innenfor et lite område

Møteplassen

Vi vil skape en møteplass for barn og ungdom – kanskje spesielt for de som ikke deltar i idrett eller annen organisert virksomhet. Vi ønsker å bidra til å forebygge utenforskap.

 • En fysisk møteplass
 • En digital møteplass
 • Et permanent LAN?
Foto av gammel papirmappe med merkelapp som sier Status

Status

 • Positive samarbeidspartnere så langt er bl.a.:
  • Utenriksdepartementet (Nordområdeseksjonen)
  • Bodø kommune (kultur og skolesjef)
  • Nordland fylke (enstemmig fylkesting)
  • Nord universitet 
  • Nordlandsmuseet
  • Bodin vgs
  • First Scandinavia
  • Makerspace Bodø
  • Tekna Bodø
  • BRUS (Bodøregionens utviklingsselskap)
  • Bodø Næringsforum
  • Nordvik-gruppen
  • PowerOffice
  • Braathe-gruppen
  • Stadssalg AS
 • Forprosjekt ferdig
 • Sluttrapport til Utenriksdepartementet sendt
 • Forretningsplan utarbeidet
 • Pilotprosjekt planlagt
 • Finansieringssøknader sendt
   
Foto av to hender som legger sammen to puslespill biter

Veien videre

 • Revurdere pilotprosjekt eller trinnvis oppstart - vår 24
 • Ny søknad til Nordland fylkeskommune m.fl. - vår 24
 • Detaljplanlegge hovedprosjektet - høst 24
 • Inngå avtaler med samarbeidspartnere - høst 24
 • Innhente tilbud på tjenester og utstyr m.v. - høst 24
 • Utarbeide "endelig" forretnings- og driftsplan - vår 25
 • Oppstart pilotprosjekt eller trinnvis oppstart - vår 25
 • Ny søknad til Bodø kommune - vår 25
 • Inngå ytterligere samarbeidsavtaler - høst 25
 • Søknad til Kulturdepartementet - høst 25
 • Søknad til Kunnskapsdepartementet - høst 25
 • Innhente investorkapital - høst 25
En person i dress som strekker ut hånden

Bli med på reisen?

 • Er prosjektet interessant for deg?
 • Vil du samarbeide med oss for å realisere dette?
 • Hvordan kan vi eventuelt samarbeide?

Prosjekteier og styre

Prosjektet eies av Tandberg Center AS hvor foreningen Tandbergerne er eneste aksjonær. Styret i Tandberg Center AS består av:

 • Per Roos Dalen - styreleder
 • Rune Bjarghov - nestleder
 • Aurora Dyrnes
 • Knut Ola Myrvang

Kontakt oss

Per Roos Dalen
Prosjektleder

Telefon: 992 74245
Epost: post@tandberg.center

Postadresse:
Postboks 490, 8001 Bodø

Kontoradresse:
Dreyfushammarn 11, 3. etasje blokk B, 8012 Bodø

Gutta på Hålogatun

Foreningen Tandbergerne

Foreningen ble stiftet 16.3.2010. Formålet er å ta vare på og fortelle historien om Vebjørn Tandberg og hans livsverk som en viktig del av Bodøs historie, herunder innsamling av Tandberg-produkter og annen dokumentasjon. Foreningens styre er for tiden:

 • Per Roos Dalen, styreleder
 • Andreas Whist Huge, nestleder
 • Rune Bjarghov,styremedlem
 • Ole Magne Kristiansen
 • Erik Lekang, styremedlem
 • Bjarne Flæsen, varamedlem
   
Noen radioer

Produktsamlingen

Samlingen omfatter nesten alle produkter fra Tandberg Radiofabrikk i årene 1933-1978. Den består bl.a. av:

 • Radioer
 • TV'er
 • Båndopptakere
 • Høyttalere
 • Kabinetter
 • Språklaboratorium
 • Videokonferansesystem
Tidstablå

Utstillinger

Vi har fast utstilling/lager på Hålogatun. I tillegg har vi hatt følgende utstillinger:

 • På Bymuséet i 2014 (50 år etter at TV'en kom til Bodø)
 • I Stormen bibliotek i 2016 (Bodøs 200 års jubileum)
 • Fast utstilling på Sølvsuper helsesenter og sykehjem

For øvrig var vi bidragsyter i forbindelse med at Radioteateret og Kringskastingsorkesteret oppførte forestillingen "Lyden av Tandberg" i Stormen konserthus under Nordland Musikkfestuke i 2017.

Videoen "Bedriften som eide seg selv"

Videoen "Vebjørn Tandberg: En askeladd i norsk næringsliv"